1.         Загальні положення

1.1.       Замовник Акції « Galaxy S8|S8+ Lottery» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані» (надалі — Замовник).

1.2.      Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «Чейл Юкрейн» (надалі — Організатор).

1.3.       Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Акції під загальною назвою «Galaxy S8|S8+ Lottery» (далі по тексту – Акція).

1.4.      Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.  

1.5.      Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

УВАГА! Зберігайте чек та гарантійний талон Акційного пристрою.

 

2.         Період і місце проведення Акції

2.1.      Акція проходить з «22» червня 2017 року до «19» липня 2017 року (включно) на території України. Акція проходить в місцях торгівлі (магазинах), в яких наявний комплект рекламних матеріалів, вказаний в Додатку № 1 до цих Правил, або будь який із вказаних рекламних матеріалів.

2.2.          Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з цими Правилами.

3.       Загальні умови участі в Акції

3.1.      В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її території та на день початку Акції досягли повноліття (далі — Учасники).

3.2.      Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:

3.2.1.  представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, діти, батьки);

3.2.2. обмежено дієздатні та/або недієздатні особи;

3.2.3.  особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;

3.2.4. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;

 

4.       Правила участі в Акції

4.1.      Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції придбати у місці проведення Акції будь-який товар з переліку, що наведений нижче (далі – Акційна продукція):

Найменування

Модель

Samsung Galaxy S8

SM-G950FD

Samsung Galaxy S8+

SM-G955FD

4.2. Замовник та/або Організатор Акції виконують виключно організаційну функцію. Відповідні умови укладення договору купівлі-продажу акційного товару залежать від обраного Учасником магазину та встановлюються таким магазином незалежно від Замовника/Організатора.

4.3. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.

4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.

4.5. Учасник, викритий у спробі незаконного отримання Подарунків, за одноособовим рішенням Замовника/Організатора не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

4.6. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Замовник має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор/Замовник залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

4.7. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції.

 

5.         Призовий фонд

5.1.    Подарунковий фонд Акції складається з товарів торговельної марки “SAMSUNG”, які визначаються відповідно до таблиці, наведеної в цьому пункті нижче (надалі - Подарунки). Модель, форма, колір Подарунку може відрізнятися від зображень на сайті Акції та визначається Замовником або Організатором Акції. Подарунки:

Подарунок

Кількість, що буде розігруватися кожен тиждень

Загальна кількість, шт.

окуляри віртуальної реальності

Gear VR (модель SM-R324NZAASEK)

10

40

камера Gear 360

(модель SM-R210NZWASEK)

5

20

Бездротовий зарядний пристрій Wireless Charger Convertible  (модель EP-PG950BBRGRU)

10