Офіційні правила рекламної акції під умовною назвою
«3 місяці футболу в подарунок»

Рекламна акція «3 місяці футболу в подарунок» (надалі - «Акція») проводиться з метою формування чи підтримання обізнаності потенційних споживачів до товарів – акційних телевізорів, під торговельною маркою «SAMSUNG» («Самсунг»), визначених цими офіційними правилами, і має на меті стимулювання споживчого попиту на зазначені товари.

Акція проводиться у відповідності з умовами даних Офіційних Правил (надалі – «Правила»).
Організатор має право залучати до проведення Акції третіх осіб. Строки у цих Правилах визначаються місяцями та днями. При цьому «місяць» означає відповідний календарний місяць із кількістю днів, яку він має; слово «день» означає календарний день – у випадку, коли мається на увазі робочий день, про це прямо зазначається у Правилах.
Акція не є азартною грою та не може бути використана як азартна гра за будь-яких умов.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Зберігайте товарний чек, залишайте доступ до наклейки з серійним номером пристрою на його задній панелі (не знімайте, не пошкоджуйте, не видаляйте наклейку) – надання фотографії товарного чеку та наклейки може бути необхідним для надання Заохочень.

Організатор не несе відповідальності за можливі наслідки не ознайомлення Учасника з даними
Офіційними Правилами.
Організатором Акції (надалі – «Замовник») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані». Адреса: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57.
Власник сервісу “OLL TV” (далі – «Виконавець») – юридична особа, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджітал Скрінз» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50), що у передбаченому законом порядку володіє відповідними сервісами, та надає Учасникам Акції послуги з доступу до контенту за допомогою сервісу.

Акційна Продукція – всі телевізори під торговельною маркою SAMSUNG 2015 та 2016 року виробництва, які мають функцію Smart TV (далі - Пристрої).
Учасник Акції – повнолітня та дієздатна фізична особа, яка зареєстрована та/або постійно проживає на території України, яка в період проведення Акції придбала Акційну Продукцію за адресами, вказаними у цих Правилах, та виконала всі умови Правил.

Заохочення – надання Учаснику Акції в подарунок вільного доступу до контенту, за допомогою сервісу “OLL TV”, на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. Зокрема, Заохочення включає в себе: вільний доступ протягом 3 (трьох) календарних місяців (90 календарних днів) з дня активації Заохочення, до пакетної послуги (далі – «Пакет») «Футбол», опис якої міститься на сайті Виконавця за адресою: www.samsung.com/ua/football-promo

1. Строки і місце проведення Акції:
1.1 . Строк проведення Акції - з «15» травня 2016 р. по «10» липня 201 6 р. включно.
1.2. Акція проводиться по всій території Україні. Придбання Акційної Продукції є можливим у місцях торгівлі, перелік яких розміщений на сторінці Акції в мережі Інтернет за адресою: http://samsungfootball-
promo.com.ua/List-of-shops-for-promot.xlsx.
2. Право на участь в Акції:
2.1. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам і представникам Замовника або Організатора, пов’язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції.

3. Умови участі в Акції:
3.1. Для участі в Акції необхідно у період з «15» травня 2016 р. по «10» липня 2016 р. (включно придбати 1 (одну) одиницю Акційної продукції у місці торгівлі, з переліку наведеного за посиланням пункті 1.2. Правил.
3.2. Здійснити реєстрацію на сервісі “OLL TV” та отримати Заохочення згідно наступних умов:
3.2.1. Для активації Заохочення відкрийте Smart Hub на своєму Smart TV (Пристрої), та оберіть у зорекомендованих додатків OLL.TV та відкрийте додаток. Увійдіть у обліковий запис або зареєструйтеся у сервісі та введіть серійний номер Вашого Пристрою у вспливаючому діалоговому вікні. Після перевірки Виконавцем введеного серійного номеру активація Заохочення відбудеться автоматично.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Акція діє лише відносно офіційних Пристроїв – телевізорів, імпортованих на митну територію України Замовником. Детальний опис, які відрізнити офіційні Пристрої від інших, міститься на сайті за адресою: http://samsung.com/ua_ru/official_tv/
3.2.2. У випадку, якщо за введеним серійним номером активація Заохочення не відбулась, Виконавець може запропонувати надіслати йому за допомогою електронної пошти фотографії товарного чеку та наклейки з серійним номером Пристрою. Після перевірки зазначених фотографій та серійного номеру, за умови відповідності Пристрою із таким серійним номером, активація Заохочення відбудеться автоматично.
3.2.3. У випадку, якщо введений серійний номер вже використовується для надання Заохочення, сервіс повідомить про це відповідним вспливаючим повідомленням на екрані Пристрою. У такому випадку зверніться до Виконавця за контактами, вказаними в п.3.2.4. нижче для вирішення проблем із активацією Заохочення.
3.2.4. З будь-яких питань, повязаних із наданням Заохочення невідкладно звертайтесь до Виконавця.
Телефон служби підтримки OLL.TV (гаряча лінія): 0 (800) 300 032*,
E-mail: feedback@digitalscreens.com.ua
*вартість дзвінка на территорії України безкоштовна
3.3. Учасник має право за своїм вибором скористатись Заохоченням повністю або частково – зокрема отримати право вільного доступу до всього контенту або його частини, на свій власний розсуд.
3.4. Організатор Акції не несе відповідальності за відповідність контенту, до якого надається доступ, вимогам чинного законодавства України, дотримання у такому контенті прав третіх осіб, а також не несе відповідальності на можливі технічні та інші несправності у роботі сервісів, до якого надається доступ в рамках цієї Акції.
3.5. Після спливу строків надання вільного доступу до сервісу “OLL TV” в рамках цієї Акції, Учасник Акції має право за своїм власним вибором продовжити користування сервісом відповідно до загальних умов надання послуг цього сервісу, або відмовитись від такого користування.
3.6. Акція застосовується до кожної конкретної одиниці Акційної Продукції. Таким чином, у випадку придбання двох чи більше одиниць Акційної Продукції, Заохочення надається щодо кожної такої одиниці і не сумується, наприклад у випадку придбання двох одиниць Акційної Продукції Заохочення складає не 6 (шість місяців), а по 3 (три) місяці вільного доступу до контенту із застосуванням кожної одиниці Акційної Продукції.
3.7. У випадку будь-яких змін у складі контенту, який надається Учасникам Акції такі зміни будуть опубліковані на сторінці Акції в мережі Інтернет за адресою:
http://www.samsung.com/ua/football-promo/
4. Технічні умови.
4.1. Інформаційна підтримка акції за телефоном; 0-800-502-000 (Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні). Тарифікація дзвінків з телефонів мобільних операторів здійснюється за тарифами відповідного мобільного оператора, яким користується Учасник Акції.
4.2. Тарифікація доступу Учасників Акції до сервісів за допомогою мережі Інтернет здійснюється відповідно із тарифами обраного Учасником Акції провайдера доступу до мережі Інтернет.
5. Спосіб і порядок інформування Учасників Акції про терміни і умови її проведення:
5.1. Інформування Учасників Акції про умови участі проводиться шляхом розміщення інформації на сайті
http://samsung.com.ua/football-promo. Інформацію про ці Правила та про зміну строків та умов проведення Акції також можна дізнатись на інформаційній лінії 0-800-502-000 (Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).
5.2. В разі дострокового припинення проведення Акції, будь-яких інших змін або доповнень до умов і
порядку проведення Акції, повідомлення про це буде опубліковано на сайті
http://samsung.com.ua/football-promo

5.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову інформацію про Акцію.
6. Інші умови.
6.1. Організатор не примушує будь-яким чином Учасника Акції укладати із власником сервісу “OLL TV” після закінчення строків проведення Акції та використання Учасником Акції Заохочення, будь-яких договорів про надання послуг, що надаються із використанням сервісу.
6.2. Заохочення не підлягає заміні будь-яким іншим еквівалентом, в т.ч. грошовим.
6.3. Організатор та/або власник сервісу “OLL TV” мають право відмовити Учаснику Акції в отриманні Заохочення у випадку невиконання останнім цих Правил, а також припинити надання вільного доступу до контенту на цій підставі.

6.4. Зберігання та обробку персональних даних в межах правовідносин, що виникають між власником сервісів “OLL TV” та Учасником Акції здійснює власник сервісу на умовах, визначених правилами користування сервісом.