Офіційні правила Розіграшу

1. Загальні положення

1.1. Організатор Розіграшу— Товариство з обмеженою відповідальністю «МТІ» (надалі — Організатор).

1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Розіграшу (далі по тексту – Розіграш).

1.3. Переможці Розіграшу будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Розіграш не є азартною грою і не може бути використаний в будь-якій формі азартних ігор.

1.4. Для проведення Розіграшу, а також для здійснення контролю за ходом Розіграшу та нагородження Переможців Розіграшу Організатор має право залучати третіх осіб.

 

2. Період і місце проведення Розіграшу

2.1. Розіграш проходитиме «03» червня 2014 року в офісі компанії «МТІ», за адресою: вул. Лугова, 12

2.2. У разі зміни термінів чи умов проведення Розіграшу, Організатор оголошує про це на сайті http://samsungshop.com.ua/

2.3. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує, що згоден з цими Правилами.

 

3. Загальні умови участі в Розіграші

3.1. Розіграш проводиться на всій території України.

3.2. В Розіграші можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її території та на день початку Розіграшу досягли повноліття (далі — Учасники).

3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Розіграші:

3.3.1. представники Організатора Розіграшу, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та / або проведення Розіграшу, а також їхні близькі родичі (чоловік / дружина, брат / сестра, діти, батьки);

3.3.2. обмежено дієздатні та / або недієздатні особи;

3.3.3. особи, що на день початку Розіграшу не досягли 18 років, та / або не є громадянами України, та / або постійно не проживають на території України;

3.3.4. особи, які не виконали умови участі в Розіграші, порушили ці Правила;

 

4. Правила участі в Розіграші

4.1. Щоб взяти участь в Розіграші, Учаснику необхідно:

4.2. В період з 06 по 20 травня 2014 р. придбати смартфон Samsung Galaxy S5 в офіційному інтернет-магазині Samsung http://samsungshop.com.ua/

4.3. Серед усіх покупців смартфонів Samsung Galaxy S5 торгової марки «Самсунг» з 06 по 20 травня 2014 р. буде розіграний** 1 (один) телевізор моделі UE32F4510AKXUA торгової марки «Самсунг» за умови наявності чеку на покупку смартфону Samsung Galaxy S5 торгової марки «Самсунг»

** Розігрується право придбати телевізор за 1.00 грн.

4.4. Переможець розіграшу буде визначений шляхом проведення випадкової вибірки за допомогою сайту http://www.random.org/ (з правилами роботи сайту можна ознайомитись тут: http://www.random.org/)

4.5. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Розіграші.

4.6. Учасник, викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів Розіграшу або спробі незаконного отримання Призу з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Організатора дискваліфікується та не бере подальшої участі в Розіграші. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

4.7. Учасник Розіграшу, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Розіграші.

 

5. Призовий фонд

5.1. Призовий фонд Розіграшу: право на придбання  1-ого телевізора моделі UE32F4510AKXUA торгової марки «Самсунг» за 1.00 грн (надалі – Приз). Варіація моделі телевізора може бути змінена Організатором без попереднього узгодження та сповіщення. Модель, форма, колір телевізору можуть відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах Розіграшу.

5.2. Заміна Призу, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. У випадку, якщо Переможець Розіграшу з якихось причин не може отримати Приз особисто, такий Учасник Розіграшу не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Призу. В такому разі проводиться додаткове визначення Переможця Розіграшу у порядку, зазначеному в п. 6.4. даних Правил.

5.3. Приз буде вручено Переможцеві розіграшу після визначення його прізвища в системі. Переможець буде оповіщений про виграш по телефону.

 

6. Визначення Переможця Розіграшу

6.1. Переможець Розіграшу буде визначений 3 червня шляхом проведення випадкової вибірки даних покупців за допомогою сайту http://www.random.org/ серед усіх Учасників, хто здійснив купівлю смартфону Samsung GalaxyS5 торгової марки «Самсунг» в період з 06 по 20 травня 2014 року, за адресою вказаною в п.4.2. цих Правил.

6.2. Якщо під час перевірки даних Учасника виявиться, що він порушив дані Правила або вручити йому Приз неможливо з причин, що не залежать від Організатора, Організатор Розіграшу проводить повторне визначення Переможця Розіграшу згідно з порядком, вказаним в п. 6.4. цих Правил.

6.3. Після оголошення результатів Розіграшу Переможець отримує право придбати телевізор UE32F4510AKXUA торгової марки «Самсунг» за 1.00 грн.в інтернет-магазині Samsung http://samsungshop.com.ua/.

6.4. Повторне визначення Переможців Розіграшу проводиться шляхом повторного проведення випадкової вибірки даних покупців за допомогою сайту http://www.random.org/ серед усіх Учасників, хто здійснив купівлю смартфону Samsung Galaxy S5 торгової марки «Самсунг» в період з 06 до 20 травня 2014 року, за винятком Учасника, що відмовився від Призу.

 

7. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Розіграшу

7.1. Інформування про Правила та умови Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу та розміщення Правил Розіграшу на сторінці в мережі Інтернет за адресою: http://samsungshop.com.ua/

7.2. Ці Правила та умови Розіграшу можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Розіграшу протягом всього періоду проведення Розіграшу. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Розіграшу здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Розіграшу нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Розіграшу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Розіграшу.

 

8. Заключні положення

8.1. Своєю участю в Розіграшу всі Учасники підтверджують свою згоду на отримання безкоштовної інформації та рекламних матеріалів про продукцію торгової марки «Самсунг», акцій та заходів, пов'язаних з такою продукцією.

8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Розіграші всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.

8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.4. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Розіграшу та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:

8.4.1. обробку / використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Розіграшу;

8.4.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та / або Організатором Розіграшу з маркетинговою метою, методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);

8.4.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Замовником чи Організатором Розіграшу та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

8.5. Участь в Розіграші є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Розіграшу з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

8.6. Учасники Розіграшу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Розіграшу своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Призу.

8.7. У разі, якщо Переможець Розіграшу у формі письмової заяви відмовляється від отримання Призу з будь-яких причин, не залежних від Організатора Розіграшу, такий Учасник Розіграшу втрачає право на отримання Призу. Будь-яка компенсація, в тому числі грошова, такому Переможцеві не передбачається.  Організатор Розіграшу проводить повторне визначення Переможця Розіграшу згідно з порядком, вказаним в цих Правилах.

8.8. У випадку проведення повторного визначення Переможця Розіграшу у формі, зазначеній у п. 6.4. цих Правил, усі строки отримання Призу анулюються. Відлік строку умов повідомлення Переможця та отримання Призу розпочинається з дати проведення повторного визначення Переможця Розіграшу згідно цих Правил.

8.9. У випадку повернення смартфону Samsung Galaxy S5 переможець розіграшу зобов"язується повернути також і виграний телевізор Samsung UE32F4510AKXUA

8.10. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Розіграшу, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Призу.

8.11. З моменту передачі Переможцеві Призу зобов’язання Організатора та Замовника за цими Правилами вважаються виконаними.

8.12. Організатор Розіграшу забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинногозаконодавства України.

8.13. Організатор не несуть відповідальність за достовірність наданих Учасником Розіграшу персональних даних. Організатор не несуть відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.

8.14. Організатор Розіграшу не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника Розіграшу обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

8.15. Організатор Розіграшу залишає за собою право:

8.15.1. припинити участь в Розіграші для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та / або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Розіграшу;

8.15.2. за умови погодження з Замовником змінювати умови, строки проведення Розіграшу, порядок видачі Призу;

8.15.3. припинити, призупинити, скасувати проведення Розіграшу, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Розіграшу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Розіграшу внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Розіграшу, технічними несправностями веб-сайту Розіграшу або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора Розіграшу та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та / або належне проведення Розіграшу;

8.15.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Розіграшу Призу та публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Розіграшу та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Розіграшу.