Правила акції 

 

«Розіграш 3-х Galaxy Watch4 44mm за покупку Galaxy S21|S21+|S21 Ultra»

Учасниками розіграшу стають:

Усі, хто зробив покупку смартфону Samsung Galaxy S21|S21+|S21 Ultra у магазинах Samsung Experience Store ТОВ "Проторія" за адресами: samsungshop.com.ua/brandshops-samsung або онлайн на samsungshop.com.ua з 07.10.2021 по 28.10.2021. 

Розіграш відбудеться за допомогою ресурсу Random.org: 12.11.2021.

Результати розіграшу будуть оголошені на сторінках Samsung Experience Store у Facebook та Instagram 12.11.2021 р.

 

Офіційні правила акції

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цими Офіційними Правилами (надалі — «Правила») визначається проведення акції під загальною назвою «Розіграш 3-х Galaxy Watch4 44mm за покупку Galaxy S21|S21+|S21 Ultra» (надалі – «Акція»).

1.2. Організатор Акції - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОТОРІЯ», ЄДРПОУ 39659560, 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 14-16 (далі – «Організатор»)

1.3. Переможець Акції буде визначений за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

1.4. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

 

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

 

2.1. Акція проходить з 07 жовтня до 28 жовтня 2021 року.

2.2. Акція проходить на території України, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.

 

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які постійно проживають на її території (надалі — «Учасники»).

3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:

i. представники Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції

ii. особи, які не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;

iii. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;

iv. громадяни країн Євросоюзу;

3.3. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників.

3.3.1. Обмежено дієздатні та/або недієздатні особи (в розумінні ст. 36, 39 Цивільного кодексу України) беруть участь через свого опікуна.

3.3.2. Неповнолітні особи віком від 12 до 16 років беруть участь з дозволу батьків, однак з урахуванням особливостей отримання Подарунка, відповідно до цих Правил.

 

4. ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ

 

4.1.1. Щоб взяти участь в Акції, Учасник має здійснити покупку смартфону Galaxy S21|S21+|S21 Ultra на сайті samsungshop.com.ua або в магазинах Samsung Experience Store

ТОВ "Проторія" з 07.10.2021 по 28.10.2021.

4.1.2. Переможець обирається шляхом випадкової автоматичної вибірки за допомогою сервісу Random.org серед Учасників, які виконали одну з двох умов у пункті 4.1.1.

4.1.3. У розіграші беруть участь сплачені покупки смартфону Galaxy S21|S21+|S21 Ultra, здійсненні в період з 07.10.2021 по 28.10.2021 р.  

4.2. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.

4.3. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.

4.4. Учасник, викритий у спробі незаконного отримання Подарунків, за одноособовим рішенням Організатора не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

4.5. У разі виявлення Організатором Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

4.6. Учасник Акції, який не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції.

 

5. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД

 

5.1. Подарунковий фонд складається з 3 (трьох) пристроїв, а саме смарт годинників Galaxy Watch4 44mm. 

5.2. Заміна Подарунка, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.

5.3. Організатор залишає за собою право обрати та/або змінити колір, модель Подарунка.

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ

 

6.1. Дата розіграшу Подарунків - 12.11.2021 року.

6.2. Переможець Акції визначається серед Учасників, які виконали одну з двох умов участі, шляхом автоматичної вибірки Random.org

6.3. Переможець отримає Подарунок – Galaxy Watch4 44mm.

6.4. Повідомлення про перемогу в Акції надсилається Організатором Переможцю в протягом 2-х робочих днів з моменту проведення розіграшу.

6.5. Для отримання Подарунка організатор зв’язується із Переможцем за допомогою Viber повідомлення та/або засобами стільникового мобільного звя’зку.

6.5.1. Організатор залишає за собою право перевірити прізвище, ім’я та по-батькові переможця, а у випадку відмови підтвердити прізвище, ім’я та по-батькові, Організатор має право відмовити Переможцю у наданні Подарунка. В такому випадку Організатор визначає іншого Переможця в порядку, встановленому для визначення Переможця.

6.6. Подарунок вручається Переможцю в обраному магазині мережі Samsung Experience Store особисто протягом 7 (семи) робочих днів з дня розіграшу.

6.7. У випадку, якщо Переможець зареєстрований та/або проживає в містах де відсутні магазини мережі Samsung Experience Store, Подарунок буде направлено Переможцю на вказану ним адресу у дайрект повідомленні протягом 7 (семи) робочих днів з дня розіграшу з урахуванням наступних застережень:

i. доставка здійснюється за допомогою будь-якої кур’єрської служби за вибором Організатора;

ii. Організатор зв’язується із Переможцем за допомогою Viber-повідомлення та/або засобами стільникового мобільного зяв’зку для уточнення даних отримувача, адреси доставки та отримання копій паспорта, довідки про присвоєння індивідуального податкового номера. Якщо Переможець не відповів на повідомлення Організатора або не надав копій вказаних документів, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунка;

iii. у випадку, якщо Переможець не забрав Подарунок у кур’єрської служби протягом трьох днів з моменту доставки, Переможець втрачає право на отримання Подарунка;

iv. умови видачі Подарунка, крім вказаних у цих Правилах, регулюються умовами надання послуг кур’єрської служби та чинним законодавством України, і Організатор не несе відповідальності за можливі порушення, у зв’язку із застосуванням таких правил чи такого законодавства.

v. доставка здійснюється по Україні безкоштовно для Переможця.

6.8. У випадку, якщо Переможець не надав представнику Організатора копії документів, визначених цими Правилами, а так само, якщо ім’я та прізвище Учасника у таких документах не відповідають імені та прізвищу Учасника, зазначених на його персональні сторінці в соціальній мережі, Організатор Акції має право відмовити Переможцю у видачі Подарунка.

6.9. У випадку, якщо Переможець Акції не відповідає на пропозицію представників Організатора Акції щодо видачі Подарунка та/або у випадку, якщо Переможець Акції не з`явився в узгоджений час та місце Організатор Акції має право відмовити Переможцю у видачі Подарунка.

6.10. У випадку якщо Переможець Акції відмовляється від отримання Подарунка з будь-яких причин, не залежних від Організатора Акції та/або з якихось причин не може отримати Подарунок, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунка та не має права передати / поступитися своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від Подарунка. Будь-яка компенсація вартості Подарунків такому Учаснику не передбачена.

6.11. У випадках, коли Організатор у відношенні до Переможця Акції скасовує статус Учасника Акції на умовах цих Правил, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунка.

6.12. Нарахування та сплату податків, що випливають з факту передачі Подарунка, здійснює Організатор Акції.

6.13. Організатор має право відмовити Переможцю Акції у видачі Подарунка у випадках, передбачених цими Правилами.

 

7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ

 

7.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється в мережі Інтернет на офіційній сторінці Організатора Акції у соціальній мережі Facebook та Instagram, а також на сторінці акції  на сайті магазину.

7.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції.

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

8.1. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних.

8.2. Своєю участю в Акції Учасник засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) Організатору Акції на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника, у т. ч. для участі а інших акціях рекламного характеру, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Організатором) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації.

8.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунка.

8.4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.

9.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.3. Приймаючи участь в Акції Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:

i. обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції;

ii. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);

iii. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Акції та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

9.4. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунка.

9.5. З моменту передачі Переможцеві Подарунка зобов’язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними.

9.6. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних. Організатор не несе відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.

9.7. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

9.8. Організатор Акції залишає за собою право:

i. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;

ii. змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Подарунків;

iii. припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора Акції та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції;

iv. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Подарунка та публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Акції та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.

9.9. Тарифікація дзвінків Учасника Акції та його доступу до засобів електронної пошти і соціальної мережі здійснюється відповідно до тарифів обраного Учасником Акції оператора мобільного зв’язку та провайдера мережі Інтернет.