1.         Загальні положення

1.1.       Замовник Акції « Galaxy S8|S8+ Lottery» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані» (надалі — Замовник).

  1.2.      Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «Чейл Юкрейн» (надалі — Організатор).

1.3.       Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Акції під загальною назвою «Galaxy S8|S8+ Lottery» (далі по тексту – Акція).

  1.4.      Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.  

  1.5.      Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

УВАГА! Зберігайте чек та гарантійний талон Акційного пристрою.

 

 2.         Період і місце проведення Акції

  2.1.      Акція проходить з «22» червня 2017 року до «19» липня 2017 року (включно) на території України. Акція проходить в місцях торгівлі (магазинах), в яких наявний комплект рекламних матеріалів, вказаний в Додатку № 1 до цих Правил, або будь який із вказаних рекламних матеріалів.

  2.2.          Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з цими Правилами.

3.       Загальні умови участі в Акції

  3.1.      В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її території та на день початку Акції досягли повноліття (далі — Учасники).

  3.2.      Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:

     3.2.1.  представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, діти, батьки);

     3.2.2. обмежено дієздатні та/або недієздатні особи;

     3.2.3. особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;

     3.2.4. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;

 

4.       Правила участі в Акції

   4.1.      Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції придбати у місці проведення Акції будь-який товар з переліку, що наведений нижче (далі – Акційна продукція):Samsung Galaxy S8 SM-G950FD, Samsung Galaxy S8+ M-G955FD.

   4.2. Замовник та/або Організатор Акції виконують виключно організаційну функцію. Відповідні умови укладення договору купівлі-продажу акційного товару залежать від обраного Учасником магазину та встановлюються таким магазином незалежно від Замовника/Організатора.

   4.3. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.

   4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.

   4.5. Учасник, викритий у спробі незаконного отримання Подарунків, за одноособовим рішенням Замовника/Організатора не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.

  4.6. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Замовник має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор/Замовник залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.

   4.7. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції.

 

5.         Призовий фонд

   5.1.    Подарунковий фонд Акції складається з товарів торговельної марки “SAMSUNG”, які визначаються відповідно до таблиці, наведеної в цьому пункті нижче (надалі - Подарунки). Модель, форма, колір Подарунку може відрізнятися від зображень на сайті Акції та визначається Замовником або Організатором Акції. Подарунки:

Подарунок

 

 

Кількість, що буде розігруватися кожен тиждень

Загальна кількість, шт.

окуляри віртуальної реальності

Gear VR (модель SM-R324NZAASEK)

10

40

камера Gear 360

(модель SM-R210NZWASEK)

5

20

Бездротовий зарядний пристрій Wireless Charger Convertible  (модель EP-PG950BBRGRU)

10

40


   5.2.   Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. У випадку якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Подарунка.  

   5.3. Подарунок буде направлено Переможцю Акції із використанням служби доставки «Нова Пошта» на адресу, вказану таким Переможцем при реєстрації Акційного пристрою на умовах цієї Акції, відповідно до умов перевезень, визначених такою службою доставки.

  5.4. Якщо Учасник Акції протягом строку, передбаченого ЗУ «Про захист прав споживачів», повертає придбаний товар, то такий Учасник зобов’язаний повернути всі подарунки, які він отримав у рамках цієї Акції.

   5.5. Для отримання шансу на виграш Подарунку необхідно зареєструвати придбаний Акційний пристрій за відповідною формою реєстрації, розміщеної на сайті: http://samsung360.com.ua у вказаний нижче період. Учасники, що виконали цю умову, автоматично беруть участь у щотижневому розіграші Додаткових призів, який проводиться Замовником/Організатором Акції за допомогою сервісу random.org відповідно до наступного графіку:

Період реєстрації

День розіграшу

день опублікування результатів

22.06-28.06

29 червня 2017

30 червня 2017

29.06-05.07

07 липня 2017

08 липня 2017

06.07-12.07

13 липня 2017

14 липня 2017

13.07-.19.07

20 липня 2017

21 липня 2017

       5.5.1.           Розіграш у дні, визначені вище, проходять за допомогою сервісу random.org в 3 етапи:

-          Під час першого етапу визначаються Переможці Акції, що отримують у подарунок окуляри віртуальної реальності Gear VR;

-          Під час другого етапу визначаються Переможці Акції, що отримують у подарунок камери Gear 360;

-          Під час третього етапу визначаються Переможці Акції, що отримують у подарунок бездротовий зарядний пристрій;

       5.5.2.           Перемога в одному з етапів розіграшу виключає можливість участі в інших етапах розіграшів та розіграшів як таких в межах цієї Акції.

       5.5.3.           Участь в одному з будь-яких розіграшів, визначених в п.5.5. Правил вище виключає участь у наступних розіграшах в межах цієї Акції.

 

6.         Визначення Переможця Акції

 

  6.1.      Всі Переможці Акції, які виконали умови цих Правил та виграли у розіграші, здобувають право на отримання Подарунку.

     6.1.1.  Протягом 10 робочих днів з дня оголошення результатів розіграшу, які публікуються на сайті Акції, представник Замовника/Організатора зв’язується із Переможцями розіграшу із використанням засобів зв’язку, вказаних відповідним Переможцем у формі реєстрації.  

  6.2.     У випадку якщо Переможець Акції відмовляється від отримання Подарунку з будь-яких причин, не залежних від Замовника/Організатора Акції та/або з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунка та не має права передати / поступитися своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від Подарунка. Будь-яка компенсація вартості Подарунків такому Учаснику не передбачена.

ВАЖЛИВО! Переможець несе повну відповідальність за достовірність та правильність зазначення засобів зв’язку. У випадку, якщо такі засоби зв’язку є некоректними, а так само якщо протягом 5 робочих днів з дня надсилання Переможцю розіграшу відповідного повідомлення Замовником/Організатором, а так само якщо Переможець розіграшу не з’явився для отримання Подарунку, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунку.

 

7.         Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції

 

  7.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється на сторінках в мережі Інтернет за адресою: http:// samsung360.com.ua

  7.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції.

 

8.         Заключні положення

 

  8.1.      Інформація, що стала відома Замовнику та Організатору в рамках проведення Акції, після закінчення проведення Акції буде знищена.   

  8.2.      Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.

 8.3.      У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 8.4.      Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:

8.4.1.            обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції та передачі Подарунку;

8.4.2.           безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та/або Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);