1.         Загальні положення
1.1.         Замовник Акції «SAMSUNG GALAXY S8/S8+  ПЕРЕДЗАМОВЛЕННЯ» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані» (надалі — Замовник).
Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «Чейл Юкрейн» (надалі — Організатор).
1.2.         Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Акції під загальною назвою «SAMSUNG GALAXY S8/S8+  ПЕРЕДЗАМОВЛЕННЯ» (далі по тексту – Акція).
1.3.    Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. 
1.4.    Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

2.         Період і місце проведення Акції

2.1.    Акція проходить з «30» березня 2017 року до «26» квітня 2017 року (включно) на території України крім території АРК та зони проведення АТО. Інформація про будь-які зміни умов та строків проведення Акції публікується на сайті http://www.samsung.com/ua/promotions/glaxys8/preorder/
2.2.         Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з цими Правилами.


3.       Загальні умови участі в Акції

3.1.    Акція проводиться на всій території України.
3.2.    В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її території та на день початку Акції досягли повноліття (далі — Учасники).
3.3.    Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
3.3.1.    представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, діти, батьки);
3.3.2.    обмежено дієздатні та/або недієздатні особи;
3.3.3.    особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;
3.3.4.    особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;
3.4.    Ім'я та прізвище в реєстраційних даних Учасника повинні відповідати паспортним даним.

4.       Правила участі в Акції


4.1.    Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:
4.1.1. Зайти на спеціальну сторінку Акції на сайті за адресою http://www.samsung.com/ua/promotions/glaxys8/preorder/, здійснити попереднє замовлення смартфона  SAMSUNG Galaxy S8 aбо Galaxy S8+ * торговельної марки «SAMSUNG», заповнивши розділ «Замовлення», та гарантовано отримати бездротовий зарядний пристрій моделі EP-PG950BBRGRU чорного кольору у подарунок**.  Кількість подарунків необмежена.

* Моделі SM-G950FZKDSEK, SM-G950FZVDSEK, SM-G950FZDDSEK, SM-G955FZKDSEK,  SM-G955FZVDSEK, SM-G955FZDDSEK.

** Під подарунком слід розуміти придбання бездротового зарядного пристрою моделі EP-PG950BBRGRU чорного кольору за 1 грн, включаючи ПДВ 20%.

4.1.2. Після того, як замовлений смартфон надійде у продаж в магазини, представники обраного Учасником магазину зв’яжуться із Учасником за допомогою засобів зв’язку, які Учасник вказує в розділі «Замовлення», та запропонують придбати смартфон та отримати бездротовий зарядний пристрій моделі EP-PG950BBRGRU чорного кольору у подарунок, за умови виконання Учасником умов, визначених в цих Правилах.

Увага! Якщо у строк до 06.05.2017 р. включно продавці-консультанти не зв’язуються з Учасником, то такий Учасник може звернутись  на гарячу лінію Samsung за телефоном 0 800 502 000 для уточнення інформації про статус заявки. Про день можливого отримання замовленої продукції та подарунку Учаснику Акції буде повідомлено додатково продавцем-консультантом.
4.2. Замовник та/або Організатор Акції виконують виключно інформаційну та організаційну функції, а саме: збирання та систематизацію даних по замовленням. Відповідні умови укладення договору купівлі-продажу замовленого акційного товару залежать від обраного Учасником магазину та встановлюються таким магазином незалежно від Замовника/Організатора.
4.3. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.
4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на подальшу участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.
4.5. Учасник, викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації результатів Акції або спробі незаконного отримання Подарунків з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Замовника/Організатора дискваліфікується та не бере подальшої участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.
4.6. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Замовник має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор/Замовник залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.
4.7. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

5.         Призовий фонд

5.1.    Подарунковий фонд Акції складається з бездротових зарядних пристроїв моделі EP-PG950BBRGRU чорного кольору (надалі - Подарунок). Модель, форма, колір Подарунку може відрізнятися від зображень на сайті Акції. Під подарунком слід розуміти придбання відповідного Подарунку за 1 грн, включаючи ПДВ 20%. Переможець Акції не може обирати колір Подарунку – рішення про передачу Подарунку відповідного кольору приймається продавцем Акційного пристрою у місці продажу.
5.2.    Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. У випадку якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Подарунка. 
5.3.    Подарунок, за умови оплати його вартості у розмірі 1 грн з ПДВ, буде вручено Учаснику Акції в місці продажу після оплати повної вартості смартфона SAMSUNG Galaxy S8 або SAMSUNG Galaxy S8+, замовленого Учасником в порядку, передбаченому п. 4 цих Правил.
5.4.              Якщо Учасник Акції протягом строку, передбаченого ЗУ «Про захист прав споживачів», повертає придбаний товар, то такий Учасник зобов’язаний повернути всі подарунки, які він отримав у рамках цієї Акції.

6.         Визначення Переможця Акції

6.1. Всі Учасники, які здійснили попереднє замовлення в порядку пункту 4.1 Правил та купівлю смартфону SAMSUNG Galaxy S8 або SAMSUNG Galaxy S8+ у строк передбачений 2.1. Правил, стають Переможцями Акції. 
6.2. У випадку якщо Переможець Акції відмовляється від отримання Подарунку з будь-яких причин, не залежних від Замовника/Організатора Акції та/або з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунка та не має права передати / поступитися своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від Подарунка. Будь-яка компенсація вартості Подарунків такому Учаснику не передбачена.
 

7.         Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції

7.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється на сторінках в мережі Інтернет за адресою: http://www.samsung.com/ua/promotions/glaxys8/preorder/.
7.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції.

8.         Заключні положення

8.1.    Інформація, що стала відома Замовнику та Організатору в рамках проведення Акції, а саме інформація про адресу електронної пошти та персональної сторінки Учасника у мережі Facebook, після закінчення проведення Акції буде знищена.  
8.2.    Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
8.3.    У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.4.    Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
8.4.1.         обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції;
8.4.2.         безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та/або Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);
8.4.3.         безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Замовником чи Організатором Акції та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
8.5.    Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
8.6.    Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку.
8.7.    У разі якщо Переможець Акції у формі письмової заяви відмовляється від отримання Подарунка з будь-яких причин, не залежних від Організатора чи Замовника Акції, впродовж 5 (п’яти) днів з моменту надсилання йому офіційного повідомлення у вигляді електронного листа Організатором Акції, такий Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунку. Будь-яка компенсація, в тому числі грошова, такому Переможцеві не передбачається.
8.8.    Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунку.
8.9.    З моменту передачі Переможцеві Подарунку зобов’язання Організатора та Замовника за цими Правилами вважаються виконаними.
8.10. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
8.11. Організатор/Замовник не несуть відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних. Організатор/Замовник не несуть відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
8.12. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
8.13. Організатор Акції залишає за собою право:
8.13.1.          припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;